มารยาททั่วไปในการเข้าชมการแสดง

การรู้มารยาทในการเข้าชมการแสดงต่างถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ทำตัวให้ถูกกับสถานที่ เช่น โรงหนัง การแสดงละครเวที งานเลี้ยง พิธีกรรมต่างๆ บางครั้งเราอาจทำตัวที่ไม่สมควร หรือ แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมต่อคนรอบข้าง เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าชมการแสดงให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกัน ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงให้ใส่ประโปรง รองเท้าหุ้มส้น ผู้ชายให้ใส่กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต ดูแล้วเหมาะสม ควรเตรียมตัวก่อนเข้าชมการแสดงทุกครั้งด้วยการมาก่อน 30 นาที เช่นเวลาดูหนัง ถ้าเรามาช้าจะเป็นการรบกวนผู้อื่นเวลาเข้าไปนั่ง ดั้งนั้นควรเตรียมตัวก่อนที่หนังจะฉาย และควรเปิดระบบสั่น มือถือ ให้เรียบร้อยไม่ควรสงเสียงดัง ให้เกียรตินักแสดงด้วยการตบมือหลังการแสดงจบ ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ทุกคน มันเป็นหลักสากลทั่วโลกต้องทำ ทำให้นักแสดงให้มีกำลังใจทำผลงานต่อไป งดอาหารขนมกินเล่น เพราะอาจทำให้คนรอบข้างรำคาญ การนำอาหารเข้ามากินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว เพราะที่แสดงละครเวที ไม่ใช่โรงหนัง มันเป็นมารยาทกับคนรอบข้างด้วย การลุกจากที่นั่งบ่อยๆอาจทำให้นั่งข้างๆไม่พอใจ เกิดการขาดตอนในการรับชมหรือเสียสมาธิเราควรที่เตรียมตัวก่อนเข้าชมให้เรียบร้อยดื่มน้ำน้อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อย งดนำเด็กเล็กเข้าชมนอกจากเราต้องมานั่งดูแลแล้ว อาจเกิดไม่พอใจต่อผู้เข้าชมเสียสมาธิการรับชมเป็นอย่างยิ่ง