ทั่วไป

มารยาทในการเข้าสังคมที่ควรรู้

มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคมที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานจวบจนทุกวันนี้เราทุกคนเองก็ยังจำเป็นต้องมีสังคมเพื่อดำเนินชีวิตเช่นกัน การเรียนรู้มารยาทพื้นฐานต่างๆ ในการเข้าสังคมจึงเป็นเรื่องดีในการช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าปราศจากปัญหา หรือไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป ซึ่งมารยาททางสังคมก็มีด้วยกันหลายประเด็นโดยจะขอยกประเด็นหลักสำคัญมาให้ได้รู้จักกันว่าการเข้าสังคมที่ดีควรมีมารยาทอย่างไรเพื่อคนอื่นจะได้ยอมรับเราได้

7 มารยาทการเข้าสังคมควรรู้

  1. การทานอาหารกับญาติผู้ใหญ่คนผู้ที่มีสถานะสูงกว่า เช่น เจ้านาย เจ้าภาพ จำเป็นต้องให้ผู้อาวุโสหรือคนที่เป็นเจ้าของงานเชื้อเชิญให้สั่งอาหารเสียก่อนจึงจะทำการสั่งได้ แต่ก็ควรสั่งอาหารในราคาเหมาะสม ไม่สูงเกินไป และที่สำคัญอย่าสั่งอาหารเกินราคาที่เจ้าภาพสั่งเด็ดขาด
  2. การตักอาหารและมารยาทบนโต๊ะอาหาร ควรใช้ช้อนกลางสำหรับการตักอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตาม การตักอาหารควรตักแบบพอดีคำไม่ใหญ่จนเกินไป ใช้ผ้าเช็ดปากและมือทุกครั้งเมื่อทานเสร็จ รวบช้อนให้เหมาะสม เลือกใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้ถูกต้อง และอย่าพูดคุยหรือหัวเราะเสียงดังจนเศษอาหารหล่นจากปาก
  3. ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่หากมีคนหมู่มากทำในแบบเดียวกันก็ควรต้องต่อแถวเรียงตามลำดับไม่ใช่อยากแทรกตอนไหนก็เข้าแทรกได้เลย แบบนี้ถือเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง เช่น การซื้อบัตรต่างๆ การซื้ออาหาร การขึ้นรถโดยสาร เป็นต้น
  4. ระวังเรื่องการแต่งกายควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่หรือพิธีการต่างๆ ที่ต้องไปร่วมงานด้วย เช่น งานศพก็ควรใส่ชุดสีดำหรือชุดสีขาว งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ต่างๆ ก็ควรเลือกใส่ให้ถูกต้องกับธีมงานที่มีการกำหนดเอาไว้ เป็นต้น
  5. มีการกล่าววาจาด้วยความสุภาพกับคนที่ไม่รู้จักพร้อมกันนี้ยังควรมีสัมมาคารวะที่ดีต่อผู้ใหญ่ มีความโอบอ้อมอารีกับบุคคลที่เด็กกว่า คำพูดอย่าง สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ไม่เป็นไร ควรเป็นคำพูดติดตัวซึ่งต้องมีเอาไว้อยู่ตลอด
  6. รู้จักมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่น เช่น การใช้โรงภาพยนตร์, การใช้ห้องสมุด, ห้องน้ำสาธารณะ, รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมทุกพื้นที่ได้อย่างปกติ
  7. มีความโอบอ้อมอารี มีน้ำใจช่วยเหลือกับคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าในสถานการณ์ใดหากพอช่วยเหลือได้ก็ไม่ควรรีรอในการเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งการทำแบบนี้จะยิ่งช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

You may also like...

1 Comment

  1. admin says:

    ในปัจจุบันนี้จากที่เห็นๆ มานั้นผมว่าคนขาดมารยาทการเข้าสังคม บาคาร่า เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กสมัยใหม่เลือกที่จะพิมพ์คุยกันมากว่า จึงอยากฝากไว้ว่ายังไงก็ตามเราก็ควรที่จะมีมารยาทการเข้าสังคมเอาไว้บ้าง

Comments are closed.