ทั่วไป

มารยาทสำคัญในการสนทนากับพระสงฆ์

Important manners in conversation with monks

คนไทยกับพระสงฆ์ จะว่าอยู่ห่างกันก็ใช่ แต่จะบอกว่าอยู่ใกล้ชิดกันก็ใช่อีก เนื่องจากว่าสังคมไทยเราตั้งแต่เกิดจนตายก็มีความเกี่ยวข้องพระสงฆ์ทั้งนั้น (ยกเว้นนับถือศาสนาอื่น) นั่นทำให้เราต้องมีโอกาสในการสนทนากับพระสงฆ์อยู่เสมอ การจะไปสนทนากับพระสงฆ์เราเองก็ต้องรู้จักมารยาทอีกด้วย มีเรื่องอะไรบ้างไปดูกัน

จำนวนคนที่จะสนทนากับพระสงฆ์

อย่างแรกเลยแม้จะไม่เกี่ยวกับมารยาทโดยตรง แต่ก็ควรทำเพื่อความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายนั่นคือ จำนวนคนที่จะเข้าไปคุยกับพระสงฆ์ ควรมีคนเข้าไปคุยด้วยอย่างน้อย 3 คน ไม่ควรน้อยกว่านั้น หากคนที่ต้องการจะสนทนาเป็นหญิงก็ควรมีชายเข้าไปด้วย หากมากกว่านั้นการเข้าไปคุยกับพระสงฆ์อาจจะเป็นเหมือนการรบกวนพระท่านมากเกินไป หากน้อยกว่านั้นเกิดคนอื่นเห็นเข้าจะไม่งาม ยิ่งเดี๋ยวนี้ภาพแอบถ่ายตัดต่อมันเยอะ ยิ่งต้องระวังตัว

ช่วงเวลาในการสนทนา

พระสงฆ์เองแม้จะเป็นนักบวชที่คอยดูแลช่วยเหลือพุทธศาสนาอยู่แล้ว แต่ท่านเองก็มีกิจนิมนต์ มีภารกิจของสงฆ์ต้องทำเช่นกัน เราควรจะรู้มารยาทในการนัดหมายพระสงฆ์เพื่อสนทนา ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อย่างเช่น เวลา 11.00 น.(ช่วงก่อนเพล) หรือ หลังเวลา 18.00 น. (เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืน แต่หากเป็นการสนทนาหลังจากท่านปฏิบัติกิจของสงฆ์ก็ได้) หรือ ช่วงเวลาก่อนบิณฑบาต ไม่ควรอย่างยิ่ง อีกทั้งเวลาในการสนทนาก็ไม่ควรยาวนาน เยิ่นเย้อ เกินไป เพื่อให้ท่านได้จำวัด หรือ ทำกิจของสงฆ์อื่น

การแต่งกาย

หลายคนเวลาไปวัดบอกเลยว่าไม่ค่อยสำรวมสักเท่าไร โดยเฉพาะการแต่งกายผู้หญิงบางคนแต่งตัวอันตรายมาก กล่าวคือ กางเกงขาสั้น หรือ รัดรูป เสื้อผ้าตัวเล็ก สีขาวบางเกินไป เสื้อผ้าโชว์เนื้อหนังมากเกินไป แต่งตัวแบบนี้จะทำให้พระเกิดอาการผ้าเหลืองร้อนได้ ยิ่งหากไปคุยกันสองต่อสอง จะทำให้คนอื่นเห็นเข้าใจผิดไปกันใหญ่ ควรแต่งกายให้สำรวมมิดชิดจะดีกว่าทั้งต่อตัวเองและพระสงฆ์

เรื่องที่สนทนา

แม้พระสงฆ์จะเป็นนักบวชผู้ซึ่งพยายามละทางโลก กิเลศตัณหา รูปแบบต่าง เราเองในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ต้องช่วยเหลือท่านด้วย ทำง่ายมากด้วยการไม่นำเรื่องทางโลกไปคุยกับท่าน แต่หากจะนำเรื่องในครอบครัวไปปรึกษาอันนี้ถือว่าได้เป็นเรื่องปกติ พระเองจากเมื่อก่อนจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ทำหน้าที่แนะแนว แนะนำ ตักเตือนให้กับสถาบันครอบครัวด้วยเหมือนกัน แต่หากไปคุยเรื่องอื่น เรื่องการเมือง เรื่องดารา เรื่องสัพเพเหระทั่วไปอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่ง

การสนทนากับพระสงฆ์ เราเองต้องระลึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องสำรวมอยู่เสมอทั้งกาย วาจา ใจ ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดกิริยาไม่สุภาพต่อพระสงฆ์ได้

You may also like...

1 Comment

  1. admin says:

    ผมคิดว่าในยุคสมัยที่ เว็บบาคาร่า มีการพัฒนาไปไกลอาจส่งผลทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าวัดกันน้อยลงทำให้ไม่รู้มารยาทการสนทนากับพระสงฆ์ ซึ่งก็ถือเป็นประเพณีอันงามของชาวไทยที่เด็กรุ่นใหม่นั้นควรจะรักษากันเอาไว้

Comments are closed.