มารยาทในการเข้าสังคม

มารยาททั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ
มารยาทแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก
มารยาทการไหว้ของชาวพุทธ
มารยาทการใช้สมาร์ทโฟน

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ kanwd.com นี้ทำมาเพื่อให้ให้คนไทยได้รู้จักมารยาท และกาลเทศะอย่างถูกต้อง ทำให้เรารู้จัก ทางเข้า ฟีฟ่า555 การวางตัวในสังคมอย่างถูกหลัก วัฒนธรรม การแต่งการเข้ากับสถานที่ การพูดจา  เป็นต้น

บทความ

 มารยาททั่วไปในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคใหม่คนในสมัยนี้ชอบอะไรที่ง่ายๆ และความสะดวกสบายเป็นหลักดังนั้นควรที่จะทำ แค่ 3 สิ่ง เช่นการแต่งการ การพูดจา การรู้จักเกรงใจ

มารยาททางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการแสดงออกทางกิริยา ท่าทาง พฤติกรรม เพื่อแสดงว่าเรามีมารยาทแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการสั่งสอนของ และการอบรมมาตั้งแต่เด็กๆ จนทำให้เราติดมาเป็นนิสัย

การแต่งกายตามกาลเทศะ การแต่งกายอย่างถูกวิธีควรคำนึงถึงสถานที่จะไปเช่นไปไหว้รพระควรแต่งตัวมิดชิด การแต่งการให้สุภาพ คนแื่นจะมองเราในแง่ที่ดี และจะมองว่าเราเป็นคนมีกาลเทศะ

การรู้จักเกรงใจ การรู้จักระวังความรู้สึกต่อผู้อื่นเช่นการพูด ไม่กระทบต่อความรู้สึกผู้อื่น การขอความช่วยเหลือที่ไม่บ่อยจนเกินไป เช่น ขอเดินทางกลับด้วยบ่อยๆ หรือการไปเยี่ยมตอนดึก